Sobota, 2 marca 2013

W sobotę 2 marca 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2012 Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus.
Tradycyjnie już zebranie było okazją dla podsumowania działalności OSP, wykonanych prac oraz współpracy z innymi organizacjami i instytucjami w poprzednim roku. Zebraniu przewodniczył prezes OSP Ursus dh Leszek Orłowski. Na zebraniu zjawiło się 66 osób, w tym 49 członków czynnych (z głosem wyborczym), członkowie wspierający, członkowie MDP, oraz zaproszeni goście w tym m.in:

 • Zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus Pan Janusz Warakomski
 • Przewodniczący Rady Dzielnicy dh Henryk Linowski
 • Przedstawiciel Zarządu Głównego ZOSP RP dh Zbigniew Kaliszyk
 • Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP Warszawa dh Marek Dyka i 5 członków prezydium
 • Przedstawiciel Komendy Głównej PSP st. kpt. Grzegorz Jędrzejczak
 • JRG-16 PSP dowódca bryg. Zbigniew Rafalski i zastępca dowódcy mł. kpt. Dawid Bąk

Na początku Zebrania odbyło się ślubowanie nowych członków, wyróżnienia odznaczeniami i nagrodami:

 1. Ślubowanie złożyli nowi członkowie czynni OSP Ursus:
  • Dawid Bąk,
  • Piotr Gajda,
  • Grzegorz Jędrzejczyk,
  • Dariusz Karpiuk,
  • Michał Wesołowski,
  • Joanna Wichrowska,
  • Konrad Zapora.
 2. Ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej złożyli jej nowi członkowie:
  • Bartosz Bartosiewicz,
  • Kamil Krysik,
  • Kacper Misiak,
  • Katarzyna Jurek,
  • Szymon Waruszewski,
  • Jakub Marchewa.
 3. Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" wyróżniony został:
  • Przemysław Relidzyński.
 4. Odznaką "Strażak Wzorowy" został wyróżniony:
  • Grzegorz Jasiak.
 5. Odznaki "Za wysługę lat" otrzymali:
  • 40 lat - Dariusz Nejmanowski,
  • 40 lat - Andrzej Sztarbała,
  • XXXV lat - Marek Jasiński,
  • XXX lat - Elżbieta Orłowska,
  • XXV lat - Anrzej Wieteska,
  • XV lat - Marian Pruszkowski,
  • V lat - Bogdan Brzeziński,
  • V lat - Szymon Brzeziński,
  • V lat - Przemysław Dąbrowski,
  • V lat - Piotr Gajda,
  • V lat - Karolina Maciejewska,
  • V lat - Michał Wesołowski.
 6. Odznakami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wyróżnieni zostali:
  • złotą - Grzegorz Jasiak - opiekun MDP,
  • srebrną - Agnieszka Orłowska,
  • brązową - Klaudia Warchulska.
 7. Statuetkami przyznanymi przez Zarząd Powiatowy ZOSP RP za aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz Ochotniczego Pożarnictwa zostali wyróżnieni:
  • Grzegorz Jasiak,
  • Marek Misztal,
  • Bartosz Mosica,
  • Jacek Orłowski,
  • Andrzej Wieteska.
 8. Symbolicznymi numizmatami "10 dukatów Floriana" za wspieranie OSP Ursus zostali wyróżnieni:
  • Celtic,
  • Głos Stolicy,
  • Nasz Ursus,
  • Paweł Tutaj,
  • Andrzej Wieteska.
  Należy zaznaczyć, iż wszyscy którzy w zauważalnej kwocie wspierają OSP finansowo, poprzez przekazywanie darowizn czy też poprzez przekazanie 1% podatku (o ile dane osoby zostały przekazane), również w ramach podziękowania otrzymają takie numizmaty.

Walne Zebranie było również okazją aby przedstawić wyróżnienia jakie w roku 2012 otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna Ursus:

 • 28 lutego Rada Dzielnicy Ursus podczas uroczystej sesji z okazji 20-lecia Gminy/Dzielnicy Ursus przekazała na ręce Prezesa pamiątkowy dyplom za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju dzielnicy Ursus podpisany przez burmistrza Wiesława Krzemienia oraz przewodniczącego rady Henryka Linowskiego.
 • 30 stycznia z okazji 90-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej OSP Ursus wyróżniona została pucharem i dyplomem za ofiarną służbę społeczności Warszawy i Mazowsza, za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej oraz budowanie pozytywnego wizerunku ZOSP RP podpisany przez prezesa Zarządu ZOSP RP Waldemara Pawlaka.

W dalszej części zebrania zgodnie z jego porządkiem swoje sprawozdania przedstawili:

 1. Prezes (Leszek Orłowski) - z całościowej działalności OSP,
 2. Naczelnik (Jacek Orłowski) - z działalności Jednostki Operacyjno-Technicznej w tym z działalności sekcji s12,
 3. Skarbnik (Karolina Maciejewska) - sprawozdanie finansowe
 4. Komisja rewizyjna (Bartosz Mosica) - sprawozdanie z wyników kontroli pracy Zarządu i OSP Ursus

Po sprawozdaniach plany pracy na rok 2013 przedstawili Prezes, Naczelnik i Skarbnik.

Przewodniczący zebrania poinformował zebranych, że w roku sprawozdawczym z pracy w Zarządzie OSP Ursus zrezygnowało dwóch druhów: dh Daniel Rendak (z-ca Naczelnika) i dh Andrzej Mikołajczyk (sekretarz). Na miejsce owych druhów zarząd powołał dh Marka Misztala na funkcję z-cy Naczelnika i dh Bartosza Mosicę na funkcję sekretarza zarządu. Dh Bartosz Mosica przed powołaniem go do Zarządu OSP Ursus złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej. W tej sytuacji zaszła konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej i zatwierdzenia przez Walne Zebranie przeprowadzonych zmian w Zarządzie. Uczestnicy Walnego Zebrania w głosowaniu zaakceptowali przeprowadzone zmiany, a na członka Komisji Rewizyjnej wybrali dh Przemysława Relidzyńskiego.

Uczestniczy Walnego Zebrania przegłosowali również podniesienie wysokości składki członkowskiego do wysokości 50 zł rocznie.
W wyniku głosowania zatwierdzili również przedstawione sprawozdania i plany pracy jak również udzielili Zarządowi OSP Ursus absolutorium za rok 2012.

W trakcie dyskusji poruszone zostały kwestie związane:

 • z zakupem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
 • z finansowaniem OSP Ursus w tym podziałem przez BBiZK środków przyznawanych na ten cel,
 • ze szkoleniami członków OSP prowadzonych przez PSP,
 • z innymi dotyczącymi działalności OSP Ursus.

Zwrócono się również do Zarządu Powiatowego ZOSP RP z wnioskiem o zorganizowanie spotkania naczelników i prezesów OSP z terenu Warszawy z Komendantem Miejskim PSP celem przedstawienia nurtujących OSP problemów jak i próby znalezienia dla nich rozwiązań.

Zarząd OSP Ursus przygotował też sprawozdanie z merytorycznej działalności w roku 2012.

Zapraszam do zapoznania się: PDFSprawozdanie merytoryczne z działalności za 2012

Zdjęcia: Bartosz Mosica