Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus
OSP Ursus
ZAPRASZA
na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
które odbędzie się w dniu 17 marca 2019 roku (niedziela)
I termin - godz. 10:00
II termin - godz. 10:30
w sali konferencyjnej, na II piętrze siedziby OSP Ursus, ul. Rynkowa 8.
Materiały do wglądu w siedzibie Zarządu, w dniu 11.03.2018 r.
Porządek Walnego Zebrania
 1. Otwarcie zebrania i powitanie gości.
 2. Wybór przewodniczącego, protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Ślubowania i wyróżnienia.
 5. Sprawozdania z działalności za 2018 rok:
  1. Prezesa,
  2. Naczelnika,
  3. Opiekuna MDP,
  4. Skarbnika,
  5. Komisji Rewizyjnej.
 6. Projekty planów pracy i budżetu na 2019 rok:
  1. Prezesa,
  2. Naczelnika,
  3. Opiekuna MDP,
  4. Skarbnika.
 7. Dyskusja dotycząca sprawozdań i planów prac.
 8. Podjęcie uchwały programowej i udzielenie absolutorium zarządowi za 2018 rok.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie zebrania.