Grupa Ratownictwa Specjalnego s12 OSP Ursus

Formacja GRS s12 została założona i ciągle jest wspierana przez Stowarzyszenie Warszawska Grupa Wysokościowa s12, a początek działalności datowany jest na 5 listopada 2001. Od 2008 roku  Grupa Ratownictwa Specjalnego s12 stanowi wysokospecjalistyczną sekcję Ochotniczej Straży Pożarnej Warszawa -Ursus i jako podmiot Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego stale utrzymywana jest w gotowości do realizacji działań w następstwie zaistniałych klęsk żywiołowych, zdarzeń masowych i katastrof.

Podstawowe kierunki zadań realizowanych przez GRS s12 OSP Ursus:

 

 • ·         Działania poszukiwawczo-ratownicze (w tym działania poszukiwawcze z użyciem psów, ratownictwo medyczne);
 • ·         Ratownictwo wysokościowe;
 • ·         Działania ewakuacyjno-ratownicze w Metrze Warszawskim.

 

 

Obecnie GRS s12 OSP Ursus zrzesza w swoich szeregach lekarzy, ratowników medycznych i wysokościowych oraz specjalistów z wielu dziedzin ratownictwa i bezpieczeństwa. Duża część naszych ratowników zawodowo związana jest z ratownictwem, zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem. Dla utrzymania gotowości wszystkich co najmniej raz na półtora miesiąca organizowane są ćwiczenia lub manewry ratownicze. Dodatkowo ratownicy uczestniczą w szkoleniach strażaków Państwowej Straży Pożarnej, specjalistycznych kursach zewnętrznych i stażach ratowniczych w kraju i zagranicą.

GRS s12 OSP Ursus stanowi uzupełnienie sił i środków dla zawodowych specjalistycznych formacji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy tj:

 

 • ·         Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza PSP „Mazowsze” (siedziba: JRG 15);
 • ·         Grupa Ratownictwa Wysokościowego (siedziba: JRG7);
 • ·         Grupy Ratownictwa Medycznego (siedziba: JRG8).
 • ·         Oraz ściśle współpracuje z ZSR Metra Warszawskiego,

 

W strukturach GRS s12 OSP Ursus rozpoczęła działalność w marcu 2008 roku również Sekcja Psów Poszukiwawczych i jest w trakcie szkoleń i pozyskiwania nowych członków: przewodnik - pies. Zadaniem sekcji jest wsparcie działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez GRS s12 OSP Ursus o biologiczne środki poszukiwań prowadzone:

 

 • ·         w terenie otwartym
 • ·         w terenie gruzowym
 • ·         w infrastrukturze Metra Warszawskiego
 • ·         wszędzie tam, gdzie wymagany jest transport alpinistyczny.

 

Na wyposażeniu GRS s12 OSP Ursus znajduje się sprzęt ratownictwa technicznego, wysokościowego i medycznego oraz nowy 7 miejscowy samochód SLRWys. Fiat Ducato 388[W]71 zbudowany zgodnie z zapotrzebowaniem Grupy przez zakłady PS Szczęśniak.