Jak przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus?

Wystarczy w deklaracji podatkowej w rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)" wpisać nr KRS 0000116584 oraz podać nazwę organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Ursus.

Zachęcamy również do wyrażenia zgody na ujawnienie nam danych osobowych Podatnika poprzez zaznaczenie krzyżyka w rubryce "Informacje Uzupełniające".

Każda osoba, która zechce przekazać 1% podatku dla OSP Ursus, może bezpłatnie skorzystać aplikacji do rozliczania PIT przygotowanej przez naszego partnera. Producentem aplikacji jest firma e-file, która od kilku lat poprzez przygotowanie oprogramowania i kampanię promocyjną wspiera ideę przekazywania 1% podatku na rzecz OPP.

 Przekaż Twój 1% dla naszego OPP - Program e-pity online do rozliczania PIT 2011

Darowizny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego istnieje również możliwość przekazywania na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w tym i OSP Ursus indywidualnych darowizn, a tym samym do obniżenia dochodów podlegających opodatkowaniu. Podatnicy - osoby prawne zgodnie z art. 18 ust. 1 pok 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) mogą na ten cel przeznaczyć do 10% swoich dochodów, a osoby fizyczne do 6% swoich dochodów w myśl art. 26 ust. 1 pkt. 9. lit. a) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Darowizny takie, aby mogły stanowić podstawę odliczenia dochodu powinny być przekazane bezpośrednio na konto bankowe:

Numer konta:
85 1020 1055 0000 9502 0094 5105
Nazwa:
Ochotnicza Straż Pożarna Ursus
Adres:
ul. Rynkowa 8, 02-495 Warszawa
Tytuł: przelewu
Darowizna na cele statutowe

Sprawozdania merytoryczne

Jako Organizacja Pożytku Publicznego jesteśmy zobowiązani do publikowania sprawozdań merytorycznych. Poniżej znajdziecie sprawozdania w formacie PDF za poprzednie lata:

Rok 2014
ddd
Rok 2013
ddd