Zarząd OSP

Bartosz Mosica
Prezes
Jacek Orłowski
Naczelnik
Grzegorz Jasiak
Skarbnik
Paweł Tutkaj
Gospodarz
Wioletta Radosz
Sekretarz / Kronikarz
Szymon Brzeziński
Członek zarządu do spraw technicznych
Zbigniew Kaliszyk
Członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Izabela Szwolgin
Przewodniczący
Katarzyna Wojtasik
Sekretarz
Ireneusz Skubis
Członek

Osoby funkcyjne, nie będące członkami zarządu

Marek Misztal
Zastępca naczelnika