1. Ogłoszenie 373480 - 2012: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Warszawa - Ursus

  Ochotnicza Straż Pożarna Warszawa - Ursus ogłasza rozpoczęcie postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

  Sygnatura: 373480 - 2012

  Dokumenty:

  Pytania i odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  1. Odpowiedź z 03.10.2012

  Zmiany i uwagi

  Rozstrzygnięcie